Generate Quran Word Cloud

النازعات

An-Naazi'aat - Those who drag forth

Word Cloud

a b l b dduny u a u a b l b nnafsa a b l b rr u a u difa b tu b a b l b rr u a u jifa b tu b a b l b ss u a u AAati a b l b ssam u a u o a b l b u tta u mmatu AAani AAashiyyatan AAi i u th u i u a u man Aantum Ab u sa u ruh u a u adbara Ai u tha u ainn u a u Akhraja al u a u khirati al u a u yata al u h u ay u a u ta al u ha u fira b ti b alaAAl u a u alhaw u a u alins u a u nu alja u h u eema alja u h u eemu aljannata alkubr u a u All u a u hu almaw u a u almuqaddasi ami amr u a u b n b an an u a u anta ars u a u h u a u ashaddu at u a u ka aw ayy u a u na baAAda ban u a u h u a u bi b a b lw u a u di bi b al b ss u a u hira b ti b da u ha u h u a u Fa b a b lmudabbir u a u ti Fa b al b ss u a u biq u a u ti Fa u h u ashara Faakha u th u ahu Faamm u a u Faar u a u hu Fai u tha u Fainna Fainnam u a u Faka u thth u aba fan u a u d u a u Faq u a u la Faqul fasaww u a u h u a u fatakhsh u a u fee Feema firAAawna gharq u a u b n b hal hiya hum I u th u i u th u an I u th u hab Il u a u ill u a u Inna innahu Innam u a u j u a u ati Kaannahum karratun kh u a u fa kh u a u shiAAa b tun b kh u a u sira b tun b khalqan kunn u a u laAAibratan laka lakum lam lamardoodoona laylah u a u liman m u a u m u a u ah u a u man maq u a u ma Mat u a u AAan min minh u a u moos u a u mun u th u iru muntah u a u h u a u murs u a u h u a u n u a u d u a u hu nak u a u la nakhira b tan b nash u ta u b n b Q u a u loo Quloobun rabbihi rabbika rabbuhu rabbukumu RafaAAa saAA u a u sab u ha u b n b sabq u a u b n b samkah u a u tarjufu TatbaAAuh u a u tazakk u a u Thumma tilka u d u u u ha u h u a u u h u adeethu u t u agh u a u u t u uw u a u b n b u th u ikr u a u h u a u u tha u lika w u a u jifa b tun b w u ah u ida b tun b Wa b a b lar u d u a Wa b a b ljib u a u la wa b a b lool u a u Wa b al b nn u a u shi u ta u ti Wa b al b nn u a u ziAA u a u ti Wa b al b ss u a u bi u ha u ti Wa u a u thara waAAa u sa u Waagh u t u asha Waahdiyaka waakhraja Waam u a u Waburrizati walianAA u a u mikum wamarAA u a u h u a u wanah u a u yakhsh u a u yakhsh u a u h u a u yalbathoo Yaqooloona yar u a u yarawnah u a u yasAA u a u Yasaloonaka yata u th u akkaru yawma yawmai u th u in zajratun