Generate Quran Word Cloud

البروج

Al-Burooj - The Constellations

Word Cloud

A b l b nn u a u ri a b l b ssam u a u w u a u ti a b l b u ssa u li u ha u ti a u s u u ha u bu AAa u tha u bu AAal u a u AAalayh u a u al u h u ameed b i b al u h u areeq b i b alAAarshi alAAazeezi alanh u a u ru alburooj b i b alfawzu alghafooru aljunood b i b alkabeer b u b Alla u th u ee alla u th u eena almajeed b i b almawAAood b i b almumineena alukhdood b i b alwadood b u b alwaqood b i b an at u a u ka ba u t u sha Bal Bali bi b A b ll u a u hi bi b a b lmumineena FaAAAA u a u lun falahum fatanoo Fee FirAAawna Hal hum huwa I u th u ill u a u Inna Innahu jahannama jann u a u tun kafaroo kulli lahu lahum lam lashadeed b un b law u h u in lim u a u m u a u ma u h u foo i u th u i b in b majeed b un b min minhum mu u h u ee u t u b un b mulku naqamoo quAAood b un b qur u a u nun Qutila rabbika shaheed b un b shayin shuhood b un b ta u h u tih u a u tajree tak u th u eeb b in b thumma u a u manoo u h u adeethu u Th u oo u tha u lika u tha u ti wa b a b lar u d u i Wa b A b ll u a u hu wa b a b lmumin u a u ti Wa b a b lyawmi Wa b al b ssam u a u i waAAamiloo Wahum Wahuwa walahum Wam u a u wamashhood b in b war u a u ihim Wash u a u hidin wathamood b a b wayuAAeed b u b yafAAaloona yatooboo yubdio yuminoo yureed b u b