Generate Quran Word Cloud

الغاشية

Al-Ghaashiya - The Overwhelming

Word Cloud

a b l b ssam u a u i AA u a u liya b tin b AA u a u milatun AAalayhim AAalayn u a u AAaynin AAaynun Afal u a u alAAa u tha u ba alakbar b a b alar u d u i algh u a u shiyat b i b alibili aljib u a u li All u a u hu anta at u a u ka bimu u s u ay u t u ir b in b Fa u th u akkir FayuAAa u thth u ibuhu Fee Feeh u a u Hal il u a u ilayn u a u Ill u a u inna innam u a u iy u a u bahum j u a u riya b tun b jannatin jooAA b in b kayfa kh u a u shiAAa b tun b khuliqat L u a u l u a u ghiya b tan b lahum Lasta Laysa LisaAAyih u a u ma u s u foofa b tun b mabthootha b tun b man marfooAAa b tun b maw u d u ooAAa b tun b min mu u th u akkir b un b n u a u AAima b tun b n u a u ran n u as u iba b tun b nu u s u ibat r u ad u iya b tun b rufiAAat su u t u i u h u at sururun Ta u s u l u a u tasmaAAu tawall u a u Thumma Tusq u a u u a u niya b tin b u d u areeAA b in b u h u adeethu u h u is u a u bahum u ha u miya b tan b u t u aAA u a u mun Waakw u a u bun Wail u a u wakafar b a b wal u a u Wanam u a u riqu Wazar u a u biyyu Wujoohun yan i u th u i uroona yawmai u th u in yughnee yusminu