Generate Quran Word Cloud

الشمس

Ash-Shams - The Sun

Word Cloud

akibat Allah antara apabila bangkit batas berkata beruntunglah betina Biarkanlah bulan bumi cahayanya celaka ciptaannya dan Demi dengan di disebabkan dosa hari itu jalan jiwa karena Kaum kefasikan kepada ketakwaannya ketika lalu langit maka malam matahari melampaui membinasakan menampakkannya mendustakan mendustakannya mengilhamkan mengiringinya mengotorinya mensucikan menutupinya menyama ratakan menyembelih mereka merugilah minumannya orang pagi paling pembinaannya penghamparannya penyempurnaannya Rasul rasulnya Saleh serta sesungguhnya siang takut tanah telah terhadap tidak tindakan Nya Tsamud Tuhan unta yang