Generate Quran Word Cloud

الشمس

Ash-Shams - The Sun

Word Cloud

Allah Allah ın Ardından arındıran Ay a azgınlığı açtığı başlarına Benliği bir biçimde bozukluğunu boğazladılar Bunun da de demişti devesini deveyi devirip değil döşeyene dümdüz düzgün edene elçisi elçiye En etti Fakat fırladığı geceye gerçekten geçirdi Göğe günahlarını gündüze Güneş e hakkını haydutları ilham inanmadılar iyice izlediğinde içme işin kavmi kayba kendi ki kirletip korkacak koruyun kurana kurtulmuştur kuşluk Nefse o olsun ona onlara onların Onu onun ortaya parladığı Rableri sarmaladığı sarıp Semûd sonundan su takvasını temizleyip uğramıştır vakit vaktine ve ya yalanladı Yemin Yere yurdu yüzünden zaman örtense üzerine ışığının şekillendirene şöyle