Generate Quran Word Cloud

الليل

Al-Lail - The Night

Word Cloud

أعطى إذا إلا إن ابتغاء الأتقى الأشقى الأعلى الذكر الذي الرحمن الرحيم الله بالحسنى بخل بسم تجزى تجلى تردى تلظى خلق ربه سعيكم علينا عنده عنه فأما فأنذرتكم فسنيسره كذب لأحد لا لشتى للآخرة للعسرى للهدى لليسرى لنا ماله من نارا نعمة وأما وإن واتقى واستغنى والأنثى والأولى والليل والنهار وتولى وجه وسيجنبها وصدق وكذب ولسوف وما يؤتي يتزكى يرضى يصلاها يغشى يغني