Generate Quran Word Cloud

القدر

Al-Qadr - The Power, Fate

Word Cloud

Al apakah baik bulan dan dari dengan fajar itu izin Jibril Kami kamu kemuliaan kesejahteraan lebih malaikat malaikat malaikat Malam mengatur menurunkannya Pada penuh Quran sampai segala seribu Sesungguhnya tahukah telah terbit Tuhannya turun untuk urusan