Generate Quran Word Cloud

البينة

Al-Bayyina - The Evidence

Word Cloud

adalah Adn agama agamanya ahli akan Al Allah amal bagi bahwa balasan bawahnya belah beriman berpecah bukti dalam dalamnya dan dari datang demikian dengan di didatangkan disucikan disuruh ialah isi itu itulah Jahannam kafir ke kecuali kekal kepada kepada Nya ketaatan Kitab Kitab kitab lembaran lembaran lurus makhluk masuk melainkan membacakan memurnikan mendirikan mengalir mengatakan mengerjakan meninggalkan menjalankan menunaikan menyembah mereka merekapun Muhammad musyrik neraka nyata orang orang orang Padahal Quran Rasul ridha saleh sebaik baik sebelum seburuk buruk selama lamanya seorang sesudah Sesungguhnya shalat sisi sungai sungai supaya surga takut terdapat terhadap tidak tidaklah Tuhan Tuhannya yaitu yakni yang zakat