112:1Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa.

112:2Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

112:3Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,

112:4dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia".