100:1Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah,

100:2dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya),

100:3dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi,

100:4maka ia menerbangkan debu,

100:5dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,

100:6sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya,

100:7dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan (sendiri) keingkarannya,

100:8dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

100:9Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur,

100:10dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada,

100:11sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka.