69:1el-Hâkka/geleceği kuşkusuz olan şey!

69:3O hâkkanın niteliğini sana bildiren nedir?

69:4Semûd ve Âd kâriayı/başa çarpan olayı yalanlamıştı.

69:5Bunun üzerine Semûd, bir doğal felaket ile helâk edildi.

69:6Âd ise gürleyen sesle gelen rüzgârlı bir fırtınayla mahvedildi.

69:7Onu, onların üzerine yedi gece-sekiz gün hiç ara vermeden saldı. Topluluğu orada yerlere serilmiş görürsün. İçleri boşaltılmış hurma kütükleri gibidirler.

69:8Onlardan geri kalan bir şey görüyor musun?

69:9Firavun da ondan öncekiler de altı üstüne gelmiş kentler de aynı hataya vücut verdiler.

69:10Rablerinin resulüne isyan ettiler de O da onları, şiddeti arttıkça artan bir yakalayışla yakaladı.

69:11Su azıp köpürdüğünde, biz sizi o akıp gidende taşıdık,

69:12Ki onu size bir hatırlatıcı/düşündürücü yapalım ve kavrayabilen kulak kavrasın.

69:13Sûra bir üfleyişle üflendiğinde,

69:14Yer ve dağlar yükletilip birbirine bir çarpılışla parça parça edildiğinde,

69:15İşte o gün, olması gereken olmuştur.

69:16Gök yarılmıştır. O gün o, lime lime sarkmıştır.

69:17Melek de onun kenarlarındadır. Rabbinin arşını, o gün onların üstündeki sekiz taşır.

69:18O gün arz olunursunuz; hiçbir saklınız-gizliniz kalmaz.

69:19Öz kitabı sağından verilen: "İşte kitabım, okuyun!" der.

69:20"Kendi hesabıma kavuşacağımı sezmiştim zaten."

69:21Artık o, hoşnutluk veren bir yaşayış içindedir.

69:22Yüksek bir bahçe içindedir.

69:23Devşirilmesi kolaydır onun.

69:24Geçmiş günlerde sunduklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyin, için.

69:25Öz kitabı sol taraftan verilene gelince o şöyle der: "Ah, ne olurdu, bana kitabım verilmeseydi!"

69:26"Hesabımın ne olduğunu hiç bilmemiş olsaydım."

69:27"Ah, ne olurdu, iş bitmiş olsaydı!"

69:28"Hiçbir işime yaramadı malım."

69:29"Sökülüp gitti benden saltanatım."

69:30"Tutun onu, derhal bağlayın onu!"

69:31"Sonra cehenneme sallayın onu!"

69:32"Sonra, boyu yetmiş arşın olan bir zincirde yollayın onu!"

69:33"Çünkü o, yüce Allah'a inanmıyordu."

69:34"Yoksulu doyurmaya özendirmiyordu."

69:35"Bugün onun için burada bir sıcak dost yoktur."

69:36"Yıkananların atık sularından başka yemek de yoktur."

69:37"Ki o atık suyu sadece günahkârlar yer."

69:38Hayır, sandıkları gibi değil! Yemin ederim gördüklerinize,

69:39Ve görmediklerinize!

69:40Ki o, çok soylu bir elçinin sözüdür.

69:41Bir şairin sözü değildir o. Ne kadar da az inanıyorsunuz?

69:42Bir kâhinin sözü de değildir o. Ne kadar da az araştırıp düşünüyorsunuz?

69:43Âlemlerin Rabbi'nden bir indiriştir o.

69:44Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi,

69:45Yemin olsun, ondan sağ elini koparırdık.

69:46Sonra ondan can damarını mutlaka keserdik.

69:47Sizin hiçbiriniz ona siper de olamazdınız.

69:48Gerçek şu ki o, sakınanlar için tam bir uyarıcı ve düşündürücüdür.

69:49Ve biz, içinizden onu yalanlayanların bulunduğunu kesinlikle biliyoruz.

69:50Ve o, gerçeği örten nankörler/inkârcılar için tam bir hasrettir.

69:51Ve o, kesin bilginin tam gerçeğidir.

69:52Hadi artık, yüce Rabbinin adını tespih et!