71:1Biz, Nûh'u, "Toplumunu, kendilerine korkunç bir azap gelmeden önce uyar!" diye kavmine gönderdik.

71:2O dedi ki: "Ey toplumum! Hiç kuşkunuz olmasın, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım."

71:3"O halde, Allah'a ibadet edin! O'ndan korkun! Ve bana itaat edin ki,

71:4Allah, günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir süreye kadar ertelesin. Çünkü Allah'ın eceli geldiğinde ertelenmez. Bir bilebilseydiniz!"

71:5Nûh şöyle yakardı: "Ey Rabbim! Ben toplumuma gece ve gündüz çağrıda bulundum."

71:6"Fakat çağrım, onların kaçışlarını artırmaktan başka bir işe yaramadı."

71:7"Ben onları, sen kendilerini affedesin diye çağırdıkça, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiseleriyle sarılıp sarmalandılar, inat ve ısrar ettiler ve kibirlendikçe kibirlendiler."

71:8"Sonra onları daha açık bir biçimde çağırdım."

71:9"Daha sonra bir başka duyuru yönelttim. Ve onları gizli gizli de çağırdım."

71:10Ve şöyle dedim: "Rabbinizden af dileyin! O, bağışlamayı çok sevendir."

71:11"Göğü üzerinize bol bol yağmur taşıyıcı olarak gönderir."

71:12"Sizi, mallar ve oğullarla güçlendirir, size yeşil bahçeler lütfeder. Ve sizin için nehirler akıtır."

71:13"Ne oluyor size de Allah için bir vakar ümidinde olmuyorsunuz?"

71:14"O ki, sizi halden hale/evreden evreye geçirerek yarattı."

71:15"Görmediniz mi, Allah yedi göğü ahenkli bir bütün olarak nasıl yarattı?"

71:16"Ve Ay'ı, bunlar içinde bir nur yaptı ve Güneş'i bir kandil haline getirdi."

71:17"Ve Allah sizi bir bitki olarak yerden bitirdi."

71:18"Sonra sizi yere geri gönderiyor ve sonra bir çıkarışla tekrar çıkarıyor."

71:19"Allah size yeryüzünü bir yaygı yaptı,

71:20Ki ondan geniş yollar edinip de yürüyesiniz."

71:21Nûh dedi ki: "Rabbim! Onlar bana isyan ettiler de malı ve çocuğu kendisine hüsrandan başka bir artış getirmeyen kişiye uydular."

71:22"Çok büyük hileler sergilediler/çok büyük tuzaklar kurdular."

71:23Dediler ki: "İlahlarınızı sakın bırakmayın! Ved'di, Süva'ı asla bırakmayın! Yeğus'u, Yeuk'u, Nesr'i de bırakmayın!"

71:24"Çoklarını saptırdılar. Sen de o zalimler için şaşkınlıktan başka bir şeyi artırma."

71:25Hataları yüzündendir ki boğuldular, ateşe atıldılar. Kendileri için, Allah dışında yardımcılar bulamadılar.

71:26Nûh şöyle yakardı: "Rabbim! Yeryüzünde, kâfirlerden yurt tutacak/gezip dolaşacak hiç kimse bırakma!"

71:27"Çünkü eğer sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar ve kötülük üreten nankörden başkasını doğurmazlar."

71:28"Rabbim! Beni, anne-babamı, inanmış olarak evime gireni, tüm inanmış erkekleri ve inanmış kadınları affet! Zalimlerin de sadece helâk ve perişanlığını artır!"