87:1Rabbinin o Al'a, o yüce adını tespih et!

87:2O ki yarattı, düzene koydu,

87:3O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı.

87:4O ki otlağı çıkardı,

87:5Sonra da onu sellerin sürüklediği morarmış bir atık haline getirdi.

87:6Seni/sana okutacağız da artık unutmayacaksın.

87:7Allah'ın dilediği müstesna. O, açıklananı da gizleneni de bilir.

87:8Sana, en kolay olanı kolaylaştıracağız.

87:9Eğer hatırlatmak yarar sağlarsa hatırlat/öğüt ver!

87:10İçine ürperti düşen, öğüt alacaktır.

87:11İçi kararmış bedbaht ise ondan kaçınacaktır.

87:12En büyük ateşe girer o.

87:13Sonra orada ne ölür ne de hayat bulur.

87:14Benliğini arındıran/zekât veren, kurtuluşa gerçekten ermiştir.

87:15Rabbinin adını anmış, namaz kılmıştır/dua etmiştir o.

87:16Doğrusu şu ki, siz şu iğreti hayatı yeğliyorsunuz.

87:17Oysaki sonraki hayat daha mutlu, daha kalıcıdır.

87:18Hiç kuşkusuz, bu Kur'an, ilk sayfalarda da elbette vardır.

87:19İbrahim'in ve Mûsa'nın sayfalarında.